webertherm 413 startlist

webertherm 413 startlist
Start/avslutningsprofil  för putstjocklek 10mm. Profilen är försedd med glasfiberväv som skall putsas in och överlappas med fasadnätet.

Dokumentation

Användningsområde

Therm 413 används vid olika typer av anslutningar tex. mot sockel eller balkong.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Används vid anslutning till sockel eller balkong

Denna produkt passar för dessa projekt