webertherm 400 putslist

webertherm 400 putslist

Putslist för putsavslutning vid sockel,används i Serposol EF. Therm 400 där sockel ligger i liv med fasad therm401 där sockel ligger indragen i förhållande till fasad. Teknisk data: Färg: vit Längd: 2500mm Material: Pvc UV-beständighet:ja, under normala förhållanden, kan missfärgas vid konstant UV-bestrålning.

BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Förpackning2500mm 50st per bunt