webertherm 340 underlagsbruk

PR00036606

webertherm 340 underlagsbruk

Fabrikstillverkat fiberförstärkt torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Speciellt avsedd för Serporoc Fasadsystem. Pumpbart i 60 m slang.

Svanen (listad) P-märkt BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Fiberförstärkt
  • Pigmenterat
  • Pumpbart i 60m slang
  • I kombination med GS tillsatts och fylld TB 10 ficka erhålls en damm reducerad lösning

Används som första grovputspåslag i Serporoc Fasadsystem (Tjocklek min 10 mm).

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Produkten skall pumpas fram på marken innan slangen dras upp på ställningen.
  • Rekommenderad bearbetningstemperatur 10-15°
MaterialåtgångCa 20 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklekCa 10-12 mm
Minsta skikttjocklek10 mm
VattenbehovCa 4 Liter/ 20 kg säck
AppliceringstemperaturRekommenderad bearbetningstemperatur 10-15°
Väntetid mellan appliceringarI normal fall ca 3 dygn, ökar vid fuktig och kall väderlek.
BindemedelKalk och cement
BallastKrossad dolomit och sand samt fibrer 0–3 mm
TillsatserKan får med GS för pumpning i slang. OBS! endast storsäck och löst.
Vidhäftningsstyrka0.3 MPa enligt EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS IV enligt EN 1015-11
VattenabsorptionW1 enligt EN 1015-187
P-märkningKan P-märkas i Serporocsystemt
Maskin och utrustningBrukspump. P50 max 60m slang ø 32mm Blandare. M100 (snabbgående blandare). Planblandare, Genomströmningsblandare Obs GS tillsats krävs vid användning av genomströmningsblandare.
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats.
Lagring 12 månader.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,171 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200875427 webertherm 340 underlagsbruk, 20 kg säck
5200787678 webertherm 340 underlagsbruk, 1000 kg storsäck
5200787676 webertherm 340 underlagsbruk, bulk