weberbase 136 finputsbruk C

PR00036317

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-1 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Finkornigt bruk för släta ytor
  • Lätt att skura ihop till en enhetlig struktur
  • Pumpbar

Avsett för tunnputsning och avjämning av sandblästrade fasader samt för listdragning där slät och jämn yta erfordras. Kan även användas på invändiga ytor där kalkcementputs har använts.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Max 5 mm påslag
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase 136 finputsbruk C (PDF - 50,89 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 136 finputsbruk C (PDF - 144,81 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 136 finputsbruk C (PDF - 282,91 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 136 finputsbruk C (PDF - 676,12 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 10 kg/m²/5 mm
Minsta skikttjocklek2 mm
Maximal skikttjocklek5 mm
VattenbehovCa 3 L/20 kg
BindemedelKalk och cement
SammansättningKC 50/50/650
BallastKrossad dolomit och sand 0–1 mm
CE-märkningJa
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200859218 weberbase 136 finputsbruk C, 20 kg säck
5200780950 weberbase 136 finputsbruk C, 1000 kg storsäck