weberbase 136 finputsbruk C

PR00036317

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-1 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

Avsett för tunnputsning och avjämning av sandblästrade fasader samt för listdragning där slät och jämn yta erfordras. Kan även användas på invändiga ytor där kalkcementputs har använts.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Max 3mm påslag
MaterialåtgångCa 5 kg/m² (2 mm)
Minsta skikttjocklek2 mm
Maximal skikttjocklek3 mm
Vattenbehov5-6 l/ 25 kg säck
BindemedelKalk och cement
SammansättningKC 50/50/650
BallastKrossad dolomit och sand 0–1 mm
CE-märkningja
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200859218 weberbase 136 finputsbruk C, 20 kg säck
5200780950 weberbase 136 finputsbruk C, 1000 kg storsäck