Carl Gustafs väg 13 i Malmö – samma hus, helt ny fasad

Centralt i Malmö, mitt emellan de två grönområdena Kungsparken och Pildammsparken och med närhet till shopping, caféer och restauranger i Triangeln, ligger Brf Adjutanten på Carl Gustavs väg 13. Huset byggdes 1950 och har 42 lägenheter. Under 2015 genomgick fasaden en omfattande renovering med takomläggning, fönsterbyten och balkongrenovering. Den tidigare plåtfasaden monterades ner och fasaden tilläggsisolerades och putsades. För att förstärka det traditionella utseendet putsades smygarna direkt mot karmarna på de nya fönstren.   I samband med att den gamla fasaden monterades ner upptäcktes bl.a. mosaik vid entréerna, putsutsmyckning på fasaden utanför trapphusen samt tegelutsmyckningar i putsen som prioriterades att ta tillvara och utveckla. Arbetet utfördes av Certifierad Weber Fasadentreprenör, Morneon som med stöd av Malmö stads stadsantikvarie och bygglovshandläggare genomförde projektet tillsammans med kunden. Med sitt nya ansikte utåt bidrar Carl Gustavs väg 13 till både estetik och ökat värde för de boende i närområdet.

Renoveringsår: 2015
Beställare: Brf Adjutanten
Entreprenör: Morneon
Objektsstorlek: 1600 kvm
Fasadsystem: Serporoc, tjockputs på 50 mm mineralull
Ytskikt: Spikriven ädelputs