Brf Krusbäret fick tillbaka de putsade fasaderna 

Eternitplattorna togs bort och fasaden putsades om

Brf Krusbäret består av tre stycken fristående lamellhus som uppfördes ett i taget åren 1935, 1936 och 1938. Det var HSB:s första hus i Lund och hustypen var ny för Lund vid denna tid. Totalt finns 148 lägenheter mestadels 1:or och 2:or. Husen ritades av olika arkitekter och har enhetlig karaktär med mindre variationer. Ursprungligen var husen ljusa och slätputsade men 1976 kläddes fasaden in i gulgröna fasadplattor av eternit och balkongerna fick fronter av korrugerad plåt. 

2018-2019 genomgick fasaderna en omfattande renovering där Certifierad Weber Fasadentreprenör Morneon återskapade de tidigare putsade fasaderna i en vackert vit kulör. Även balkonger och fönster renoverades. 

Läs mer på Morneons webbplats: https://morneonfasad.se/tjanster/fasadrenovering/

Fakta

Objekt: Brf Krusbäret, Krusbäret 2,3 och 4
Adress: Södra Esplanaden 16, 18, 20
Renoveringsår: 2018-2019
Fasadentreprenör: Certifierad Weber Fasadentreprenör Morneon
Produkter: weberbase 103, weberbase 134 utstockningsbruk c