Beskrivningstexter putsbruk

AMA Hus innehåller beskrivningstexter för husbyggnation. Beskrivningarna används för att på ett effektivt sätt dokumentera och kommunicera genom hela byggprocessen. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten. Nedan hittar du Webers tolkning av AMA Hus.

Ladda ner dokument