Vad är skillnaden mellan betong och cement?

Betong

Det är många som förväxlar betong och cement inom byggbranschen, men de spelar faktiskt väldigt olika roller i byggprocessen. Att förstå dess olika funktioner är avgörande för att effektivt kunna planera och genomföra ett lyckat byggprojekt.

Betong vs cement: Vad är skillnaden?

Just betong och cement är termer som ofta används synonymt. Men även om de är nära relaterade, är de inte samma sak. Att förstå skillnaden mellan betong och cement är avgörande för alla inom byggbranschen, från arkitekter till entreprenörer.

Vad är cement?

Cement tillverkas genom att kalksten och andra mineraler bränns i en ugn vid extremt höga temperaturer och sedan mals, vilket resulterar i ett fint pulver. När detta pulver sedan blandas med vatten, uppstår en kemisk reaktion som kallas hydratisering. Denna reaktion gör att cementen successivt härdar och stelnar. Cementen har som funktion att agera som ett bindemedel i betong.

Vad är betong?

Å andra sidan är betong en blandning av cement, vatten och ballast som sand, grus eller krossat berg. I modern betong används ofta olika tillsatsmedel för att ge betongen förbättrade eller önskade egenskaper. Betongen hårdnar på grund av den kemiska reaktionen när vatten blandas med cement, hydratisering, och blir hård, stark och hållbar.

Byggmaterialens olika fördelar och användningsområden

  1. Sammansättning: Cement är en ingrediens i betong, precis som mjöl är en ingrediens i kakor. Betong är den färdiga produkten som används för byggandet.
  2. Användning: Cement fungerar som ett bindemedel i flera olika byggmaterial, såsom murbruk och puts. Betong används istället som en slutprodukt för att skapa strukturella element som fundament, pelare, balkar och plattor.
  3. Styrka: Cement har i sig en god bindande styrka. Men med betong behöver man tillsätta ballast för att den ska kunna nå sin fulla styrka.
  4. Hållbarhet: Betong är mer hållbart än cement. Det kan motstå väder och vind under många år, medan cement behöver skyddas och användas som en del av en större struktur.
  5. Kostnad: Cement är dyrare än de andra ingredienserna i betong, vilket gör betong till ett kostnadseffektivt byggmaterial.

    Det är viktigt att inte förväxla dessa två material då det kan leda till felaktiga val av blandningsförhållanden och konstruktionsmetoder. Att använda materialen felaktigt kan i sin tur leda till bristande hållbarhet av bygget. Eftersom vi på Weber är Sveriges största tillverkare av torrbetongsprodukter så har vi ett stort sortiment av betong och cement som du kan välja mellan. Kontakta oss om du vill ha experttips på vilket material som bäst passar ditt byggprojekt.

     

Cement tillverkas genom att kalksten och andra mineraler bränns i en ugn vid extremt höga temperaturer, vilket resulterar i ett fint pulver. När detta pulver sedan blandas med vatten, uppstår en kemisk reaktion som kallas hydratisering. Denna reaktion gör att cementen successivt härdar och stelnar. Funktionen hos cementen är att agera som ett bindemedel, som håller samman olika material i en konstruktion.

 
Betong är en blandning av cement, vatten och ballast som sand, grus eller krossat berg. När cementen blandas med vatten genomgår den en kemisk reaktion kallad hydratisering, vilket resulterar i en stark och hållbar stenliknande substans. 

 
Cement är det grundmaterial som utgör betong, medan betong är det färdiga materialet som används i byggkonstruktioner.

 

Nyheter

Våra e-tjänster