weber REP 990 betongskydd

PR00036514

Elastisk slamningsmassa, 2-komponent, Grå. Betongskydd är en ljusgrå tvåkomponents elastisk cement/polymerbaserad slamningsmassa. Produkten levereras med en pulverdel, Komponent A och en vätskedel Komponent B. Betongskydd är mycket elastisk vid temperatur ned till -20°C och har mycket goda spricköverbryggande egenskaper. Betongskydd är vattentät men diffusionsöppen och har mycket högt motstånd mot CO2 inträngning.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • CE-märkt enligt EN 1504-2 Ytskydd för betong
  • Skydd mot inträngning, Fuktkontroll, Minskning av betongens elektriska ledningsförmåga
  • Slamma för porfyllnad och ytslamning
  • Frostbeständig
  • Kan sprutas

Betongskydd används på betong och stål och lämpar sig som tätande och spricköverbryggande skikt. Används som skydd på broar, balkonger och terasser för att hindra karbonatisering och inträngning av vatten och salter. Betongskydd är mjuk och därför ej lämplig till golv. REP 995 Ytbeläggning är lämplig till golv med lättare trafik. Betongskydd kan användas som slutlig yta, t ex borstad, kvastad, spacklad eller sprutad struktur. Struktur görs i skikt 2 eller påförs i ett tredje skikt med önskad struktur. Målning på Betongskydd kan göras med färg lämplig för elastisk puts enligt resp. färgfabrikants anvisningar, t ex Weber Concretepaint.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber REP 990 betongskydd (PDF - 137,45 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber REP 990 (PDF - 94,68 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber REP 990 betongskydd (PDF - 138,02 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber REP 990 betongskydd (PDF - 281,75 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber REP 990 betongskydd (PDF - 165,68 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP 990 betongskydd (PDF - 829,04 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 3-5 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek2 mm
Maximal skikttjocklek3 mm
Utbyte20 kg Komp. A + 6,8 L Komp. B ger ca 16 L
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 1 tim vid 20°C/50% RF
FrostbeständigJa, enl. SS137244
VattenånggenomsläpplighetSd < 5 m
VattentäthetMycket hög. Bättre än för mycket högvärdig betong.
Volymvikt för vått materialCa 1800 kg/m³
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875422 Komponent A, 20 kg säck
5200877377 Komponent B, 6,8 kg hink