weber concrete impregnation

PR00036763

Weber Concrete impregnation är en lättflytande färglös vätska för impregnering av betong. Den ger ett vattenavvisande varaktigt skydd och förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider vilket minskar risken för frost- och rostsprängning. CE-märkt för Klass II enligt EN 1504-2 och godkänd enligt TRVAMA Anläggning. Produkten har därmed ett impregneringsdjup 10mm i betong enligt gällande standard.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras EPD

Underlag

Vägg

  • Lättflytande vätska
  • Gör betongens yta vattenavvisande
  • Påverkar ej betongens utseende
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång0,4 L/m²
KonsistensLättflytande
SammansättningSilan
Densitet900 kg/m³
LagringFrostfritt. Ej över +30°C.
Hållbarhet12 månader.
Förpackning5 liter plastdunk
200 liter fat
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A32,92 kg CO₂e/kg