weber REKO grovbetong Ny produkt

Weber Sverige

REKO Grovbetong och REKO Finbetong är torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. REKO är en serie klimatförbättrade produkter som erbjuder lägre CO₂ belastning. Dessa två produkter har en reduktion på 17 % mot standardprodukterna Grov och Fin. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

EPD BASTA

Underlag

Övrigt

  • Reducerad klimatpåverkan med 17 %
  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • Gjutning av skikt mer än 50 mm
  • C32/40

REKO Grovbetong används till gjutningsarbeten inomhus och utomhus i grövre än 50 mm skikt t.ex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber REKO grovbetong (PDF - 174,22 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber REKO grovbetong (PDF - 174,22 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDSXXP017300-1-weber-REKO-grovbetong-SE.pdf (PDF - 287,94 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD weber REKO grovbetong (PDF - 2,56 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek>50 mm
Vattenbehovca 2 l per 20 kg säck
Utbyteca 10 l per 20 kg säck
Appliceringstemperatur> 5 °C
Användningstidca 2 tim
Börjar härdaca 4 tim
BindemedelCEM II/A 52,5 N
BallastNatursand 0–10 mm, Kornmax 12 mm
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>5 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>20 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn
>40 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassX0 XC4 XF3 XA1 enligt SS EN 206-1
FrostbeständigJa, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)

VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthaltca 5 %
Rekommenderad vattenhalt10 %
VCT/VBT0,55
Lagring18 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,125 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200934885 weber REKO grovbetong, 20 kg säck
5200934886 weber REKO grovbetong, 1000 kg storsäck