weber dry-mix 85

PR00036368

Dry-Mix 85 är en torrbetong som finns i två varianter, en för genomströmningsblandare (pumpbar) (se separat produktblad) och en för satsblandning. Torrbetongen blandas endast med rent vatten för att få en färdigblandad betongmassa med hög hållfasthet och en snabb uttorkning. Uttorkningstiden ned till 90% RF är normalt 2 dygn och ned till 85 % 3-7 dygn. Tryckhållfasthet efter 28 dygn är ≥ 40MPa.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Golv

  • Snabbtorkande betong
  • Kan användas till de flesta gjutningsarbeten
  • Mycket fördelaktig där snabb uttorkning är nödvändig
  • Finns i två varianter, pumpbar/satsblanding
  • RF ≤ 85 % efter 3-7 dygn

Dry-Mix 85 används till betonglagnings- och gjutningsarbeten. Betongen är avsedd att användas vid gjutning i skikttjocklekar 40–300mm. Betongen är mycket lämplig som utfyllnads och grovavjämning i samband vid våtrum men också som fogfyllnadsbetong eller elementfogbruk där en snabb uttorkning är önskvärd. För att garantera bästa resultat och säkerställa en alkalitetsspärr bör betongytan beläggas med en självtorkande eller normaltorkande avjämningsmassa (weberfloor 120 Reno eller weberfloor 140 Nova).

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber dry-mix 85 (PDF - 61,7 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber dry-mix 85 (PDF - 123,82 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber dry-mix 85 (PDF - 143,7 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber dry-mix 85 (PDF - 281,35 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber dry-mix 85 (PDF - 5,06 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång80 kg betong per m² och 40mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek40-300mm
Skikttjocklek i flytande konstruktioner60-300mm i flytande konstruktion
Vattenbehovca 13 %
Utbyteca 10l per 20 kg säck
Användningstidca 30min
Härdningstid innan gångbelastningca 4 tim
KonsistensLL
BindemedelSnabbt hårdnande Portlandcement
BallastNatursand 0–4 mm
TryckhållfasthetsklassC30/37
Tryckhållfasthet 1 dygn>10 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn≥ 40MPa enligt EN 12390-3
ExponeringsklassX0, XC4, XF2, XA1 enligt EN 206-1
FrostbeständigJa, enligt SS137244, ej salt miljö
VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthaltca 10-15 %
Vattencementtal (VCT)ca 0,33
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,378 kg CO₂e/m²
Artikelnummer Beskrivning
5200853370 weber dry-mix 85, 20 kg säck
5200779133 weber dry-mix 85, 1000 kg storsäck

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Betong / Cement / Vägglagning Standardbetong

Friends Arena

Sveriges nya nationalarena Friends Arena ligger i Solna.

Relaterade produkter
weber dry-mix 85