weber cementbruk a

PR00036127

Cementbruk A 0-2mm är ett torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för putsning och lagning och är även lämpligt som grundningsbruk, slamningsbruk på grundmurar under mark samt kan kombineras med tillsatsmedel utan bieffekter, t.ex. med Weber Vattentätare för att få tätare putsbruk. Cementbruk A  uppfyller fordringarna i HusAMA för brukstyp A.Cementbruk A är anpassad för handpåslag. 

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Bruk för putsning, lagning, slammning och grundning
  • Anpassad för handpåslag
  • Uppfyller AMA Hus brukstyp A

Bruken används för grundning, putsning i tunna skikt och lagning på betongytor och är även lämplig som slamningsbruk på grundmurar under mark.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångVid putsning behövs ca 10 kg per m² vid putstjocklek 5mm.
Vattenbehovca 3,2 l per 20 kg säck
Användningstidca 2 tim
Börjar härdaca 4 tim
BindemedelByggcement
BallastNatursand 0-2mm
SammansättningC 100/300
Tryckhållfasthet 28 dygnC24/30 (betong) MPa
FrostbeständigJa. Ej salt miljö.
Lufthalt5-8 %
Vattencementtal (VCT)ca 0,60
Lagringca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200866207 weber cementbruk a, 20 kg säck