weber REP 980

Weber Sverige

Tixotropt betongspackel/lagningsbruk.

CE BASTA BVB Accepteras Svanen (listad)
  • Multifunktionell
  • Frostbeständig
  • Sprutbar

Används som reparationsbruk i påslag upp till 30 mm för exempelvis porfyllnad, spackling och lagning av betong. Även lämplig som i lös konsistens använda som slamningsbruk för att skapa struktur/skydd på ytor av betong, lättbetong eller murverk.

  • Använd ej i temperaturer under +5°
Kornstorlek0-0,8 mm
Minsta skikttjocklek1 mm
Maximal skikttjocklek30 mm
UtbyteCa 10 L/20 kg
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C/50% RF
BindemedelPortlandcement
TryckhållfasthetsklassC25/30
Tryckhållfasthet 1 dygn10 MPa
Tryckhållfasthet 7 dygn25 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn30 MPa
ReparationsklassR2 enl. EN 1504-3
FrostbeständigJa
CE-märkning1504-3
Hållbarhet12 månader
Artikelnummer Beskrivning
5200875421 weber REP 980 – 20 kg säck