weber REP 932 anläggningsbetong 0-12mm

PR00036517

Anläggningsbetong 0-12mm är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet. Tryckhållfasthet C50/60 vid lättflytande konsistens. REP 932 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Svanen (listad) BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Högvärdig gjutningsbetong från 50mm
  • CEM I Portlandscement
  • Mycket god saltfrostbestädighet
  • Hög hållfasthet

Anläggningsbetong används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong. T ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Anläggningsbetongen finns i två varianter, med ballast 0-4mm resp. 0-12mm. 0-12 används främst vid gjuttjocklekar >50mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
Rekommenderad skikttjocklek0–50 mm
VattenbehovCa 1,5 L/20 kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 6 tim
KonsistensS4 enl. EN 206-1
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–12 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2 MPa enl. EN 1541
TryckhållfasthetsklassC50/60 enl. EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn>15 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>30 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>60 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn>8 MPa enl. EN 1015-11
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enl. EN 206-1
Resistivitet13000 Ωcm (våtlag)
FrostbeständigMycket god, enl. SS 13 72 44 (salt miljö) XF4
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enl. EN 13412
VattentätJa, enl. SS 137214
LufthaltCa 5-8% enl. EN 1015-7
DensitetCa 2300 kg/m3 enl. EN 12190
VCT/VBTCa 0,35
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,243 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200875417 weber REP 932, 20 kg säck
5200779016 weber REP 932, 1000 kg storsäck