weber REP 932 anläggningsbetong 0-12mm

PR00036517

Anläggningsbetong 0-12mm är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet. Tryckhållfasthet C50/60 vid lättflytande konsistens. REP 932 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Svanen (listad) BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Högvärdig gjutningsbetong från 50mm
  • CEM I Portlandscement
  • Mycket god saltfrostbestädighet
  • Hög hållfasthet

Anläggningsbetong används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong. T ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Anläggningsbetongen finns i två varianter, med ballast 0-4mm resp. 0-12mm. 0-12 används främst vid gjuttjocklekar >50mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek>50mm
VattenbehovCa 1,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 10 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>5°C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 6 tim
KonsistensS4 enligt EN 206-1
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–12 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2 MPa enligt EN 1541
TryckhållfasthetsklassC50/60 enligt EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn>15 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>60 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn>8 MPa enligt EN 1015-11
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206-1
Resistivitet13000Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigMycket god, enligt SS 13 72 44 (salt miljö) XF4
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 5-8% enligt EN 1015-7
Densitetca 2300 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)0,35
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,243 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200875417 weber REP 932, 20 kg säck
5200779016 weber REP 932, 1000 kg storsäck