weber prepakt injekt Ny produkt

PR00058222

Prepakt injekt är en torrbetongprodukt. Speciellt avsett för injektering i ballastmassor bestående av sten, krossad betong eller annan bärkraftig och beständig ballast. Ger god vidhäftning mot angränsande betong och stålytor samt även korrosionsskydd för ingjutningsgods av obehandlat stål. Prepakt injekt bildar tillsammans med en CE-märkt betongballast en betongmatris lämplig för konstruktioner där högt ställda krav finns på beständighet och prestanda.

CE BASTA Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld BVB Accepteras EPD

Underlag

Övrigt

  • Mycket lättflytande
  • Lågalkalisk
  • Hög beständighet

Prepakt injekt är lämplig för olika typer av injekteringsgjutningsmetoder där gjutställets alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. Prepakt injekt är genom sin sammansättning speciellt lämplig där höga hållfasthets och beständighetskrav på slutprodukten föreligger, exempelvis inom infrastruktur och anläggning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber prepakt injekt (PDF - 60,34 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber prepakt injekt (PDF - 143,65 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber prepakt injekt (PDF - 281,87 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber prepakt injekt (PDF - 2,64 MB)

Ladda nerSkicka
Vattenbehov3,4 l vatten / 20 kg (17%)
Blandningstid3-5 minuter
Utbyte20 kg ger ca 10l färdigblandad betongmassa
Appliceringstemperatur>5°C
Användningstid30-60 min
Öppentid4h/0,1 MPa enligt EN13294
Börjar härdaca 4 tim
Konsistens480-560 mm
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3
BallastNatursand 0–1 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn2.0 MPa
TryckhållfasthetsklassC40/50 med tillsatt CE-märkt betongballast (16/32 mm)
Tryckhållfasthet 1 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm
Krympning 56 dygn0,27 mm/m med CE-märkt betongballast (16/32 mm)
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 enligt EN 206
ReparationsklassR4 enligt EN 1504-3
FrostbeständigMycket god, enligt SS 137244:2005 1A
Lufthaltca 4 % enligt SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt<0,1% enligt SS-EN 196-2:2013
Densitet2250 kg/m3
Expansion<2%
Vattencementtal (VCT)0,35
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,45 kg CO₂e/m²
VattenseparationIngen separation enligt EN 480-4
Artikelnummer Beskrivning
5200900586 weber prepakt injekt, 20 kg säck
5200900587 weber prepakt injekt, 1000 kg storsäck
5200900590 weber prepakt injekt – UV, 1000 kg storsäck
5200900589 weber prepakt injekt, 1000 kg storsäck pumpbil
5200900588 weber prepakt injekt, bulk
5200900591 weber prepakt injekt, bulk pumpbil

Referenser

Småbåtshamn gjöts med ny Weber-produkt
Betong / Cement / Vägglagning

Småbåtshamn, Telegrafberget Nacka

Weber utvecklade ny produkt för gjutning av småbåtshamn.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Referensobjekt

Modernisering av reningsverket i Sickla

Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk strax söder om centrala Stockholm byggs ut och genomgår en omfattande modernisering.