weber prepakt injekt Ny produkt

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Prepakt injekt är en torrbetongprodukt. Speciellt avsett för injektering i ballastmassor bestående av sten, krossad betong eller annan bärkraftig och beständig ballast. Ger god vidhäftning mot angränsande betong och stålytor samt även korrosionsskydd för ingjutningsgods av obehandlat stål. Prepakt injekt bildar tillsammans med en CE-märkt betongballast en betongmatris lämplig för konstruktioner där högt ställda krav finns på beständighet och prestanda.

CE BASTA Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld BVB Accepteras

Underlag

Övrigt

Vattenbehov3,6 l vatten / 20 kg (18%)
Blandningstid3-5 minuter
Utbyte20 kg ger ca 10l färdigblandad betongmassa
Appliceringstemperatur>5°C
Användningstid30-60 min
Öppentid4h/0,1 MPa enligt EN13294
Börjar härdaca 4 tim
Konsistens480-560 mm
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3
BallastNatursand 0-1mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn2.0 MPa
TryckhållfasthetsklassC40/50 med tillsatt CE-märkt betongballast (16/32 mm)
Tryckhållfasthet 1 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm
Krympning 56 dygn0,5 mm/m med CE-märkt betongballast (16/32 mm)
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 enligt EN 206
ReparationsklassR4 enligt EN 1504-3
FrostbeständigMycket god, enligt SS 137244:2005 1A
Lufthaltca 4 % enligt SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt<0,1% enligt SS-EN 196-2:2013
Densitet2250 kg/m3
Expansion<2%
Vattencementtal (VCT)0,35
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.
Förpackning20 kg papperssäck
1000 kg storsäck
Bulk 

VattenseparationIngen separation enligt EN 480-4