weber gullex murcement A

PR00036787

Gullex Murcement A är ett universalbindemedel för blandning tillsammans med ballast (sand) och vatten till mur- och putsbruk klasserna A-C. Ingående luftporbildande tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnande bruket.

BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Gullex används som bindemedel till murbruk i tre murbruksklasser och till tre putsbrukstyper. Murbruksklass A: Murning där murbruksklass A föreskrivs. T ex armerade tegelkonstruktioner och murverk som bär stora laster. Vikt 100/350 Volym 1:3murbruksklass B: Murning av fasadtegel, även i slagregnrik klimatzon. Murning av betong och lättklinkerblock, även i grundmurar. Vikt 100/600 Volym 1:5murbruksklass C: Murning av block , tegel- och kalksandsten vi låta belastningar, dock ej i slagregnrik klimatzon. Vikt 100/900 Volym 1:7 Putsbrukstyp A: Tunngrundning och putsningsarbeten där mycket hög hållfasthet erfordras. Slamning av betongytor. Vikt 100/350 Volym 1:3 Putsbrukstyp B: Grovputs och slamning på tegel, kalksandsten, betong- och lättklinkerbetongmurverk och träullsplattor. Vikt 100/600 Volym 1:6 Putsbrukstyp C: Grovputs och slamning på tunngrundat underlag. Vikt 100/900 Volym 1:7

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber gullex murcement A (PDF - 52,65 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber gullex murcement A (PDF - 140,07 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber gullex murcement A (PDF - 281,11 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber gullex murcement A (PDF - 676,57 KB)

Ladda nerSkicka
Rekommenderad skikttjocklek20 mm
Appliceringstemperatur20°C
AnvändningstidCa 2 tim vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 4 tim
BindemedelStd P-klinker, kalksten, tillsatsmedel
Tryckhållfasthet 28 dygn12 MPa vid sammansättning 100/350metod SS 13 41 11. 12,5 MPa Metod SS -ENV 413-1 (klass MC 12,5).
FrostbeständigJa, enl. SS 13 72 44
Lufthalt15-20%
BulkdensitetCa 1150 kg/m³
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet24 månader.