weber gullex murcement A

PR00036787

Gullex Murcement A är ett universalbindemedel för blandning tillsammans med ballast (sand) och vatten till mur- och putsbruk klasserna A-C. Ingående luftporbildande tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnande bruket.

BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Gullex används som bindemedel till murbruk i tre murbruksklasser och till tre putsbrukstyper. Murbruksklass A: Murning där murbruksklass A föreskrivs. T ex armerade tegelkonstruktioner och murverk som bär stora laster. Vikt 100/350 Volym 1:3murbruksklass B: Murning av fasadtegel, även i slagregnrik klimatzon. Murning av betong och lättklinkerblock, även i grundmurar. Vikt 100/600 Volym 1:5murbruksklass C: Murning av block , tegel- och kalksandsten vi låta belastningar, dock ej i slagregnrik klimatzon. Vikt 100/900 Volym 1:7 Putsbrukstyp A: Tunngrundning och putsningsarbeten där mycket hög hållfasthet erfordras. Slamning av betongytor. Vikt 100/350 Volym 1:3 Putsbrukstyp B: Grovputs och slamning på tegel, kalksandsten, betong- och lättklinkerbetongmurverk och träullsplattor. Vikt 100/600 Volym 1:6 Putsbrukstyp C: Grovputs och slamning på tunngrundat underlag. Vikt 100/900 Volym 1:7

Rekommenderad skikttjocklek20mm
Appliceringstemperatur20°C
Användningstidca 2 tim
Börjar härdaCa 4 tim
BindemedelStd P-klinker, kalksten, tillsatsmedel
Tryckhållfasthet 28 dygn12 MPa vid sammansättning 100/350metod SS 13 41 11. 12,5 MPa Metod SS -ENV 413-1 (klass MC 12,5).
FrostbeständigJa, enligt SS 13 72 44
Lufthalt15-20%
BulkdensitetCa 1150 kg/m³
LagringCa 24 månader vid torr förvaring i obruten plastsäck
Förpackning25 kg plastsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200778973 weber gullex murcement A, 25 kg säck