weber concrete impregnation creme

PR00036761

Weber concrete impregnation creme är ett krämigt, silanbaserat vattenavvisande material som inte innehåller lösningsmedel. Det är en produkt för att impregnera betongkonstruktioner såsom kantbalkar, broar, pelare etc. där risk för saltinträngning föreligger. Fungerar som skydd mot nedsmutsning såväl utomhus som inomhus.

CE BASTA BVB Accepteras EPD

Underlag

Vägg

  • Hindrar inträngning av vatten, klorider och föroreningar
  • Lång kontakttid
  • Djup inträngning i betongen

Weber concrete impregnation Creme rekommenderas speciellt för impregnering av betong som används för konstruktion av broar, vägar och byggnader. Weber concrete impregnation Creme kan användas på alla alkaliska sugande ytor som tidigare behandlats med koncentrerade impregneringsmedel, t.ex. alkoxysilaner. Aktiv substans är Silan vilket säkrar en god inträngning i betongens porstruktur. Behandlingen är osynlig efter uttorkning, och bildar ingen film. Betongimpregnering är diffusionsöppen.Weber concrete impregnation Creme används som impregnering före målning av betong för att skapa en vattenavisande zon bakom färgskiktet, kontakta Weber för lämpliga system.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång0,2 kg/m²
KonsistensKrämig
SammansättningSilan
FrostbeständigDen ger ett vattenavvisande varaktigt skydd och förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider vilket minskar risken för frost- och rostsprängning. CE-märkt för Klass II enl. EN 1504-2 och godkänd enl. AMA Anläggning 17 och TRVK Bro 11.
PenetrationsdjupKlass II: ≥ 10 mm
TorktäthetsklassKlass I: > 30%
Densitet900 kg/m³
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet24 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200779142 weber concrete impregnation creme, 25 kg hink