Åtgångsberäkning plattsättning

Med Webers program för åtgångsberäkning kan du enkelt räkna ut hur mycket material det går åt till ditt plattsättningsprojekt. Materialmängd redovisas som antal plattor, samt åtgång fästmassa och fogmassa i kg/m2 men också som antalet förpackningar för den angivna ytan.

För offerter på angivna material och mängder hänvisar vi till Webers återförsäljare runt om i landet.

Beräkna åtgången genom att:

  1. Fyll i antal m² yta som ska plattsättas
  2. Fyll i plattornas storlek 
  3. Välj fästmassa och fixkam för att montera plattorna
  4. Välj fogmassa och fyll fogbredd och fogdjup
  5. Fyll i tänkbart spill

Åtgångsberäkning weber plattsättningsprodukter

Antal m²
Plattstorlek, bredd (cm)
Plattstorlek, längd (cm)
Fix
Tandspackel
Fog
Fogbredd (mm)
Fogdjup (mm)
Spill (%)
Plattor (antal)
Åtgång fästmassa (kg/m2)
Åtgång fogmassa (kg/m2)
Produkt Förpackning Antal förpackningar
  

Våra e-tjänster