Åtgångsberäkning Golv

Beräkna åtgången genom att välja produkt, fylla i antal kvadratmeter som ska avjämnas och den genomsnittliga tjockleken. Tänk på att säckstorlek varierar från 13 till 25 kg beroende av produkt och att även åtgångstalen kan variera från produkt till produkt. Minsta och maximal tjocklek finns angivet i respektive produktdatablad.

Åtgångsberäkning weber golvprodukter

Antal kvm (m²)
Tjocklek (mm)
Produkt
Antal kg 340
Antal säckar 17
  

Observera

Innan golvavjämning sker ska underlaget förberedas och förbehandlas med weber.floor 4716 primer enligt anvisningar på primerförpackning eller respektive produktdatablad.

Våra e-tjänster