Systemutbildning för fasadentreprenörer

 

  Målgrupp

  Putsentreprenörer och fasadåterförsäljare

  Kursinnehåll

  Denna endagsutbildning är en teoretisk utbildning som behandlar utförande samt
  ingående komponenter i Webers putssystem för fasader och socklar.

  • Traditionell putsning
  • Renoveringssystem
  •  Puts på isolering
  • Puts på ventilerat skivmaterial
  • Provskrivning

  Anmäl intresse

  Vi har löpande kurser på olika ställen i landet. Klicka på knappen för att kontakta weber institutet, så får du info om var du kan gå kursen.