Certifierad Weber Fasadentreprenör (CWF)

Certifierad Weber Fasadentreprenör, CWF

Målgrupp

Fasadentreprenörer med flera års erfarenhet

Kursinnehåll

I denna utbildning om 1-2 dagar får du som deltagare, och företag, en bred kunskap om kvalitetskrav, kvalitetsdokument, rationella yrkestekniska metoder och sambandet mellan kvalitet och funktion.

Du får också lära dig att eliminera risker och felkällor i samband med applicering av Webers fasadprodukter, för att kunna säkerställa ett högkvalitativt och professionellt arbetsutförande. Efter genomgången utbildning blir företaget godkänt* att utföra arbeten med Weber Kalkbrukssystem, Weber Ädelputssystem, Serporoc Fasadsystem, Weber Fasadsystem EF, Serpomin EF, Serposol EF, Weber Rotsystem.

 • Marknadsdata
 • CWF: Syfte och mål
 • Produkter och system: Konstruktioner, putsens historia, materiallära,
 • putssystem, ritningsläsning
 • Arbetsmetoder: Utförande, rätt och fel, maskinsystem
 • Kvalitet: Kvalitetssäkringssystem, kvalitetsäkringsdokument
 • Miljö: Produkternas miljöegenskaper
 • Informationssökning: Webers hemsida
 • Praktiska övningar/diskussioner

Kunskapsprov:

*Krav för certifiering

 • Väl etablerade på marknaden
 • Arbeta efter ett av CWF-företaget fastställt och väldokumenterat
 • kvalitetssystem som accepterats av Weber
 • Lagbasen och flertalet av murarna ska inneha yrkesbevis MUR,
 • samt genomfört certifieringsutbildningen med godkänt resultat

Kurslängd

1-2 dagar

Anmäl intresse

Vi har löpande kurser på olika ställen i landet. Klicka på knappen för att kontakta weber institutet, så får du info om var du kan gå kursen.