BKR, Steg 3, våtrumssystem

Weber Sverige

Målgrupp

Entreprenörer och plattsättare som har gått BKR steg 1 och 2 (egen företagare) för behörighet.

Kursinnehåll

I den här kursen får du som deltagare ökad insikt i och god kunskap kring de faktorer som är viktiga för att kunna installera Webers våtrumssystem på rätt sätt. Det innebär att du bättre kommer att kunna förebygga de risker som finns och säkra kvaliteten på utfört arbete.

  • Installation av tätskikt enligt aktuella monteringsanvisningar för våra två våtrumssystem,
  • Folie- och Dispersionsystem
  • Anslutning av tätskikt till olika golvbrunnar
  • Att tänka på vid rörgenomföringar
  • Vägginfästningar
  • Ansvarsfrågan i samband med installation av tätskikt
  • Var du kan hitta dokumentation kring förutsättningarna för ett korrekt utfört underlag

Kursen är obligatorisk för BKR-anslutna medlemmar som vill arbeta
med Webers tätskiktssystem.

Anmäl intresse

Vi har löpande steg 3 kurs på olika ställen i landet. Klicka på knappen för att kontakta weber institutet, så får du info om var du kan gå kursen.