Bli Certifierad Weber Golventreprenör, CWG

CWG - Certifierade Weber Golventreprenörer - är viktiga samarbetspartners för oss att utföra golventreprenader på ett högkvalitativt och professionellt sätt. Kursen vänder sig till samtliga i respektive företag för att få så bred kunskap som möjligt.

Certifierade Weber Golventreprenörer, CWG

Målgrupp

Golventreprenörer med flera års erfarenhet

Kursinnehåll

Grunden för vårt samarbete bygger på följande:

 • Ömsesidigt ansvar och förpliktelser
 • Långsiktigt samarbete
 • God kommunikation
 • Gemensam strategi (lång/kort sikt)
 • Väl definierade roller
 • Återkommande utvärdering av samarbetsprocessen
 • Ökad lönsamhet för bägge parter

CWG är godkända för att utföra:

 • Kommersiella golv
 • Introduktion industrigolv
 • Ljudgolv

För att bli Certifierad Weber Golventreprenör krävs att entreprenören är godkänd av Weber och att kursen genomförs med godkänt resultat på tentamen.


Kursen omfattar:

 • Marknadsdata
 • Syfte och mål
 • Golvavjämning
 • Lösningar
 • Arbetsutförande
 • Kvalitet
 • Miljö
 • Grupparbeten
 • Produktinformation
   

Förutsättningar

Kursen genomförs med ett minimum av 8 deltagare

Kurslängd

2 dagar

Kontakt

Inga kurstillfällen inbokade för tillfället. Klicka på Kontakt-knappen för att kontakta Weber Institutet för mer information.