Weber We Care

We care

Weber – We care

Weber har omtanke om människor och deras miljö.

Vår unika karaktär

 • Weber Saint-Gobain Sweden AB

  Engagerade medarbetare

  Människorna är den största tillgången och Webers centrala fokus. I det dagliga arbetet visar Weber-medarbetarna ett högt engagemang för företagets mål, gör alltid sitt bästa och bidrar till Webers framgångar och utveckling. Vi kan bara skapa innovationer och erbjuda mervärden till våra kunder om Weber-medarbetarna är engagerade i att lyssna på kundernas behov och leverera utmärkt service.

 • Widely shared knowledge

  Vitt spridd kunskap

  Med runt 10 000 medarbetare i fler än 52 länder har Weber en mycket rik källa till kunskap att utnyttja världen över. Vår önskan och förmåga att hjälpa varandra och lära av varandra så snabbt som möjligt hjälper oss att ta fram bättre och snabbare lösningar för kunderna, oavsett var de befinner sig.

 • proximity

  Närhet

  Lösningarna utformas alltid lokalt, efter lokala behov och arbetssätt. Produkterna tillverkas på nationell eller till och med regional skala, nära våra kunder.

 • Friendliness and consideration

  Vänlighet och omtanke

  Vi främjar personliga relationer och anser att alla kommentarer och förslag är värda att beakta.

 • Long-term and successful relationship with customers

  Långvariga och framgångsrika relationer med kunderna

  Utöver att leverera god produktkvalitet och prestanda åtar vi oss att betjäna våra kunder genom en nära och långvarig relation där alla är vinnare. Vi anstränger oss för att förbättra kundernas arbetsvillkor och hjälpa dem att utveckla sin egen kunskap och verksamhet.

Vårt åtagande

För dem som designar, för dem som producerar, för dem som bygger och för dem som bor i byggnader.

care På Weber anser vi att det som betyder mest i byggbranschen är omtanke om människor och deras miljö.

Omtanke om allas säkerhet och nytta och att göra livet enklare, bekvämare och mer praktiskt.

Omtanke om människors välbefinnande oavsett om de använder våra produkter eller bor i byggnaderna som byggs med hjälp av våra produkter

Omtanke om människor. Lyssna på vad som är viktigt för människor och ta hänsyn till deras behov. Hjälpa alla att växa.

Möta dagens många utmaningar och anpassa sig till mångfalden av människoliv.

Omtanke om vad som är viktigt för människor

Omtanke om idag. Men också om framtiden. Ta ansvar för att gå i bräschen för förändringen och skapa en morgondag i harmoni med miljön.

Omtanke om vårt långsiktiga ansvar.