Weber Koncept Våtrum

Systembild

Weber Koncept Våtrum består av murade väggar med Leca® Block tillsammans med platsgjutna betongväggar som är fuktsäkrade med Tec Dispersionssystem eller Tec Foliesystem. Vi lämnar 10 års Funktionsgaranti på objekt som är utfört av Certifierad Weber Plattsättningsentreprenör (CWP) tillsammans med Certifierad Weber Plattsättare (CWP-K) som har rätt att montera Koncept Våtrum. Vi har kriterier för CWP och CWP-K.

Relaterade produkter/system