Weber Koncept Våtrum

Systembild
Weber Koncept Våtrum består av murade väggar med Leca® Block tillsammans med platsgjutna betongväggar som är fuktsäkrade med Tec Dispersionssystem eller Tec Foliesystem. Vi lämnar 10 års Funktionsgaranti på objekt som är utfört av Certifierad Weber Plattsättningsentreprenör (CWP) tillsammans med Certifierad Weber Plattsättare (CWP-K) som har rätt att montera Koncept Våtrum. Vi har kriterier för CWP och CWP-K.

Dokumentation

Användningsområde

Weber Koncept Våtrum är framtaget i första hand för nyproduktion av Flerfamiljshus. Det bygger på en massiv konstruktion som består av fuktsäkra material i kombination med utförandet. Där utförandet består av certifierade Weber Plattsättningsentreprenörer och Plattsättare med utökad utbildning inom murning, fallspackling och tätskiktssystem. Weber Koncept Våtrum kan även användas i samband med renovering.

Fördelar

  • Ett fuktsäkert system i en massiv konstruktion
  • Säker installation
  • Vid användning i kombination med Tec Foliesystem: Ångtäthet >2 600 000 s/m
  • Vid användning i kombination med Tec Dispersionssystem: Ångtäthet >1 000 000 s/m

Denna produkt passar för dessa projekt