Weber Fasadsystem utan isolering

Puts av olika typer förekommer på en mängd olika underlag både inomhus och utomhus. På äldre byggnader uppförda och putsade första gången före 1950 är det oftast kalkputs eller hydraulisk kalkputs. På mer moderna byggnader är det nästan uteslutande kc-baserade putser.

Dessa traditionella putskonstruktioner har i de flesta fall tjockputsbruk. Det finns också tunnputsbruk som är baserade på kalk och cement men med tillsatser som gör bruket hydrofoberat (vattenavvisande). Dessa bruk kan användas på vissa traditionella puts underlag samt ventilerat skivmaterial. Tunnputsbruk används också till puts på isolering.