Putssystem med isolering - fasader som andas

Webers beprövade system har använts i över 30 år och vi arbetar ständigt med att förfina och utveckla dessa i nära samverkan med våra kunder. För att ta fram fakta och förstå fuktproblematiken bättre, arbetar vi med att inventera, simulera, prova och verifiera.

Webers putssystem består av kalkcementbaserade ånggenomsläppliga mineralputsskikt applicerade på mineralull. Dessa konstruktioner skapar mycket öppna system som torkar ut snabbt om fukt tar sig in utan att negativt påverka bakomliggande konstruktion. Även om mindre byggfel uppstår blir systemet med sin snabba uttorkning förlåtande.