Cement / bindemedel

Cement blandas med tillsatsmedel och med torkad ballast i olika fraktioner. En torrprodukt blandas med vatten och blir t. ex. betong.

Filtrering
Återställ