Skapa projektpärm

Nu kan du på ett enkelt sätt ladda ner alla dokument som behövs för ett golvprojekt och på så sätt skapa din egen projektpärm. Genom att stegvis skriva in data för aktuellt projekt skapar du en PDF-fil som innehåller all information för projektet.