Energibesparing

När det kommer till energibesparingar finns det mycket att vinna genom att renovera en byggnad med en äldre fasad samt genom att byta till nya moderna fönster.

Spara energi genom att renovera en äldre fasad

Nedan ser du ett beräkningsexempel som Weber gjort på en befintlig byggnad.

Beräkningsexempel

Förutsättningar:  
Total golvyta 1200 m²
Fasadyta 800 m²
Yttervägg 250 Lättbetong  
Fönsteryta 120m²

 

Beräkningsresultat:  
Utgångsläge utan tilläggsisolering 148kwh/m²
50 mm Serporoc 126kwh/m²
80 mm Serporoc 120kwh/m²
150 mm Serporoc 112kwh/m²
Beräkningen har utfördes 2009 med Weber Energy 2,0  

 

Energibesparingar

  • Valet av 80 mm Serporoc gav en energibesparing på ca 19%.     
  • Föreslagna fasadåtgärder och fönsterbyte tillsammans med värmeåtervinning och individuell mätning av varmvatten och energi för uppvärmningen uppskattades ge en energibesparing på ca 50%.
  • Liknande åtgärder gjordes i Navestad i Norrköping vilket gav en energibesparing på ca 54%.

Våra e-tjänster