Ytterväggar av lecablock

Sedan mitten på 1900-talet har byggbranschen använt naturliga, hållbara och sunda lösningar av lättklinker. Hus som byggs med lecablock håller en jämn inomhustemperatur beroende på materialens värmetröghet. Värme tas upp och lagras vid överskott och avges sedan långsamt. Detta ger en bra boendekomfort så väl vinter som sommar.

Bygg rubusta ytterväggar med lecablock från Weber

Energisnåla, rejäla och miljövänliga väggar

Med dagens krav på energihushållning har kraven på isoleringsförmågan i våra ytterväggar höjts. I modernt byggande är det isolerade block eller block med utvändig isolering som gäller för bostadsbyggnader. För byggnader med mindre krav på uppvärmning går det även fortsatt utmärkt med vanliga lecablock.

En lecavägg tar upp och avge fukt på ett naturligt sätt utan att ta skada. Materialen avger heller inga hälsofarliga emissioner. Detta ger ett gott inomhusklimat för alla, inte minst för små barn och allergiker.

Projekteringsanvisning

Leca® Block – mura grunder och ytterväggar

Leca Block är ett system på ett rationellt sätt används till att mura grunder, källarväggar och robusta ytter- och innerväggar. Att mura med Leca Block är snabbare med betydligt mindre belastning på kroppen än traditionell murning. Leca® Blocken är kortare än traditionella murblock. Blocken är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga. När Leca® Block används som yttervägg i bostadshus krävs oftast en utvändig isolering.

Läs mer