U-värde/Brandklass

U-värdet beskriver hur god isolering en hel byggnadsdel har. Ju bättre isolering desto lägre U-värde.

Leca® Isoblock 2.0, tunnfog

Puts (mm) Block (mm) Iso (mm) Block (mm) Puts (mm) Väggtjocklek (mm U-värde (ssm W/mK2) Brandklass (EI/REI)
20 100 100 100 10 330 0,187 EI 120 / REI 120
20 100 150 100 10 380 0,137 EI 120 / REI 120

*Stötfogsfri strängmurning

Leca® Isoblock 2.0, tjockfog med mineralullsremsa

Puts (mm) Block (mm) Iso (mm) Block (mm) Puts (mm) Väggtjocklek (mm U-värde (ssm W/mK2) Brandklass (EI/REI)
20 100 100 100 10 330 0,189 EI 120 / REI 120
20 100 150 100 10 380 0,139 EI 120 / REI 120

*Stötfogsfri strängmurning

Leca® Isoblock 2.0, tjockfog utan mineralullsremsa

Puts (mm) Block (mm) Iso (mm) Block (mm) Puts (mm) Väggtjocklek (mm U-värde (ssm W/mK2) Brandklass (EI/REI)
20 100 100 100 10 330 0,244 EI 120 / REI 120
20 100 150 100 10 380 0,184 EI 120 / REI 120

*Stötfogsfri strängmurning

Leca® Block

Puts (mm) Tjocklek (mm) Typ (MPa) Puts(mm) Väggtjocklek (mm) U-värde (sstfm* W/mK2) Brandklass (EI/REI)
10 75 5 10 95 2,65 EI 240 / -
10 95 5 10 115 2,34

EI 240 / REI 120

10 125 5 10 145 1,99 EI 240 / REI 120
10 150 3 10 170 1,06 EI 240 / REI 120
20 200 3 10 230 0,83 EI 240 / REI 120
20 250 3 10 280 0,69 EI 240 / REI 120
20 300 3 10 330 0,59 EI 240 / REI 120
20 350 3 10 380 0,51 EI 240 / REI 120

Leca® Block + puts på isolering

Puts (mm)

 
Mineralull (mm)

 
Block (mm)

 
Puts (mm)

 
Väggtjocklek (mm)

 
U-värde 
(sstfm* W/mK2)
(med Serporoc Premium)
U-värde
(sstfm** W/mK2)
(med Serporoc)
Brandklass
(EI / REI)
 
20 50 200 10 280 0,36 0,39 EI 240 / REI 240
20 80 200 10 310 0,27 0,30 EI 240 / REI 240
20 120 200 10 350 0,20 0,23 EI 240 / REI 240
20 150 200 10 380 0,17 0,19 EI 240 / REI 240
20 200 200 10 430 0,13 0,15 EI 240 / REI 240
20 50 250 10 330 0,33 0,36 EI 240 / REI 240
20 80 250 10 360 0,25 0,28 EI 240 / REI 240
20 120 250 10 400 0,19 0,21 EI 240 / REI 240
20 150 250 10 430 0,16 0,18 EI 240 / REI 240
20 200 250 10 480 0,13 0,15 EI 240 / REI 240

*Stötfogsfri tunnfogsmurning

Leca® Block dubbelmur

Puts (mm)
 
Block (mm)
 
Mineralull (mm)
 
Block (mm)
 
Puts (mm)
 
Väggtjocklek (mm)
 
U-värde (sstfm* W/mK2)
(med ISOVER skalmursskiva 33)
Brandklass (EI / REI)
 
15 90 100 150 15 370 0,23 EI 240 / REI 240
15 30 150 150 15 420 0,17 EI 240 / REI 240
15 90 170 150 15 440 0,15 EI 240 / REI 240
15 90 100 200 15 420 0,21 EI 240 / REI 240
15 90 150 200 15 470 0,16 EI 240 / REI 240
15 90 170 200 15 490 0,15 EI 240 / REI 240
15 90 100 250 15 470 0,20 EI 240 / REI 240
15 90 150 250 15 520 0,16 EI 240 / REI 240
15 90 170 250 15 540 0,14 EI 240 / REI 240
15 150 100 150 15 430 0,21 EI 240 / REI 240
15 150 150 150 15 480 0,16 EI 240 / REI 240
15 150 170 150 15 500 0,15 EI 240 / REI 240

*Stötfogsfri tunnfogsmurning

Leca® Murblock

Puts (mm) Block (mm) Puts (mm) Väggtjocklek (mm) U-värde (ssm* W/mK2) U-värde (ffm** W/mK2) Brandklass (EI / REI)
10 70 10 90   1,92 EI 90/ -
10 90 10 110   1,63 EI 180 / REI 90
10 120 10 140   1,32 EI 240 / REI 240
10 150 10 170 1,10 1,11 EI 240 / REI 240
20 190 10 220 0,90 0,91 EI 240 / REI 240
20 250 10 280 0,71 0,72 EI 240 / REI 240
20 300 10 330 0,61 0,62 EI 240 / REI 240
20 350 10 380 0,53 0,54 EI 240 / REI 240

*Stötfogsfri strängmurning
**Full fogsmurning

Våra e-tjänster