Trädgårdsmur med Leca Block

Rama in och stötta upp med Weber Trädgårdsmurar – byggda med Leca block

weber trädgårdsmur

Med vår och sommar är det dags för trädgårdsprojekten! En trädgårdsmur kan fungera som en tomtavgränsare eller dela in trädgården i mindre rum. Den ramar in, stöttar upp, ger insynsskydd och bidrar till trädgårdens estetiska uttryck. Med Leca Block murar du enkelt stödmurar, fristående murar, krökta och veckade murar. Trädgårdsmuren muras med weber flexoheft.

Tips inför ditt murbygge

Tänk på att återfyllningen kring muren ska vara väl dränerad och att jordarten är tillräckligt bärig och inte tjälskjutande under muren.

Fler lösningar för Leca-produkter