Källarväggar av lecablock

När du bygger hus rekommenderar vi dig att också bygga källare där det är möjligt. Källare är ett ekonomiskt sätt att få extra utrymmen för gillestuga, bastu, hobbyrum och förvaring. 

Lecablock är speciellt lämpliga för källare och souteränghus

Leca® Block lämpar sig mycket väl för källarytterväggar. Blocken är okänsliga för fukt samtidigt som väggens bredd och armering kan anpassas efter jordtryck.

Källarytterväggar

Källarväggar utförs vanligen av Leca® Block 200–350 mm. I väggar med låg återfyllnadshöjd kan mindre dimensioner komma ifråga. Leca® Block tunnfogmuras med murbruket weber flexoheft M5.

Tätning

Källarväggar förses lämpligen med 2-stegstätning. Armering och täckskikt kan då väljas enligt miljöklass 1, t.ex. obehandlat bistål Bi 40 eller Bi 56.

Återfyllning

Återfyllning ska vara anpassad till valet av fuktskydd (se fuktskyddstillverkarens anvisningar). Tjälfarligt material får inte användas, eftersom stora tryck då kan uppstå vid frysning.
Återfyllning bör inte ske förrän bjälklaget monterats eller gjutits, och inte tidigare än ca 28 dygn efter avslutat murningsarbete. Tillåtna spännvidder för ytterväggar under mark baserar sig på 28-dygnshållfastheten. 

Bärförmågan mot sidolast efter 14 dygn kan uppskattas till ca 75% av 28-dygnshållfastheten.

Läs mer