weberfloor 4665 marine fire

weberfloor 4665

Weberfloor 4665 Marine Fire är en pumpbar avjämningsmassa för flytande konstruktioner på isolering. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av specialcement, natursand kompletterande bindemedel, plastfiber och tillsatsmedel. Vatten tillsättes på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för Weber automatiska blandarpumpar. Kornstorleken är mindre 1 mm.

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4665 Marine Fire rekommenderas för fartyg och oljeplattformar som kräver brandisoering och där materialet måste vara obrännbart enligt IMO Res. A 754 (18). Materialet uppfyller de krav och som myndigheter och klassificeringssällskap ställer på en A-60 däcksbeläggning. Den rekommenderade beläggningstjockleken är 25 mm och skall läggas som flytande konstruktion på isolering.Materialet är inte lämpligt som slutgiltigt underlag för golvbeläggningar utan skall toppas med weberfloor 4660 Marine Elastic. Keramiska plattor kan emellertid läggas direkt på Marine Fire. Kombinationen weberfloor 4665/4660 är lämplig som ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar som PVC, linoleum, limmade trägolv, keramiska plattor, härdplastgolv mm.Materialet uppfyller alla tekniska krav uppställda av myndigheter och klassningssällskap för ett A-60 däcksbeläggning. Materialet är rattmärkt

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Pumpbar

Denna produkt passar för dessa projekt