weberfloor 4660 marine elastic

weberfloor 4660

Weberfloor 4660 marin Elastic är en fiberförstärkt pumpbar självutjämnande avjämningsmassa för ståldäck. Weberfloor 4660 levereras som torrbruk och vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet passar för Weber automatiska blandarpumpar. Kornstorlek < 1 mm. Weberfloor 4660 uppfyller alla brandtekniska krav som ställs på ett undergolv i offshore-installationer enligt IMO Res. A.687 (17).

Dokumentation

Användningsområde

Materialet rekommenderas för användning på fartyg och oljeplattformar i utrymmen,där en däcksmassa används som underlag för olika typer av golvmaterial. Weberfloor 4660 uppfyller kraven på däcksmassor uppsatta av myndigheter och klassningssällskap. Materialet läggs i skikttjocklekar upp till 30 mm. Rekommenderad skikttjocklek är 2-30 mm. I det fall låg vikt erfordras kan lättklinker (Leca) med kornstorlek 2-6 mm blandas in i massan, rekommenderad skikttjocklek är då 10-100 mm. Weberfloor 4660 användes för avjämning på rostskyddat stål däck. Det kan också användas som ett flytande golv på isolering. Efter slätning av ytan med spackel vid utläggning och påföljande härdning är materialet lämpligt som undergolv för mattläggning, såsom PVC, linoleum, keramiska plattor, flytande trägolv, härdplastgolv mm. Materialet uppfyller alla brandtekniska krav på ett undergolv för de flesta typer av golvbeläggningar i passagerarfartyg och borriggar (oljeplattformar till havs) enligt IMO res. A687 (17). Produkten är "rattenmärkt" .

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Fiberförstärkt
  • Pumpbart

Denna produkt passar för dessa projekt