weberfloor acoustic Ljudgolv

Systembild

weberfloor Acoustic är ett stegljudsdämpande undergolvssystem som hjälper till att skapa behagliga ljudmiljöer och som uppfyller aktuella ljudkrav i våra byggnader. Systemet består av weberfloor Acoustic ljudmatta och kantlister som tillsammans med Weber avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv. weberfloor Acoustic ljudgolv är noga utprovat och rationellt att applicera och säkerställer därmed en god funktion. weberfloor Acoustic ljudgolv kan beläggas med alla vanligt förekommande golvbeläggningar. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade entreprenörer för läggning av ljudgolvssystem.

Relaterade produkter/system