Weber Komfortgolv

Systembild

Weber komfortgolv är ett kombinerat värmegolv och ljudreducerande golv färdigt att beläggas med valfri ytbeläggning, som exempelvis parkett, klinker eller linoleummatta. Golvet är uppbyggt av speciella EPS-skivor som både ger god stegljudsisolering och samtidigt värmeisolering för att minska värmespridning neråt i konstruktionen. Värmerören ligger försänkta i aluminiumplåtar för att optimera värmespridning och minimera åtgången av värmerör. Weber komfortgolv ger på ett standard betongbjälklag utan golvbeläggning en stegljudsreducering på 23 dB och en luftljudsreducering på 9 dB, se Test report No VTT-S-12306-06. Webers komfortgolv är avsett att användas i de flesta typer av icke industriella utrymmen, så som exempelvis, bostäder, kontor, affärslokaler och våtutrymmen vid såväl renovering som nybyggnad. Webers Komfortgolv är utvecklat för att användas tillsammans med Webers lågalkaliska avjämningsmassor.

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Leca-produkter

Villa Näsby Park, Täby

Tvåplansvilla av Leca DSM byggblock i lummigt villaområde.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golv övrigt

Copperhill Mountain Lodge, Åre

Copperhill Mountain Lodge byggdes med komfortgolv.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golv övrigt

Brf Åkerspark, Åkersberga Uppland

Tre stycken exklusiva stadsvillor i Åkersberga byggdes med Weber Komfortgolv.

Brf Fjällblicken har Weber Komfortgolv
Konceptgolv Avjämningsmassa

Bostadsrätter med naturen utanför dörren

Lägenheterna i Brf Fjällblicken i Östersund har har Weber Komfortgolv, värmegolv med ljudreducerande egenskaper.

Relaterade produkter/system