weberfloor 4630 industry lit

weberfloor 4630

Weberfloor 4630 Industry Lit är en pumpbar avjämningsmassa med hög slagtålighet. Materialet innehåller specialcement, sand, extra hård ballast, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4630 Industry Lit har hög beständighet vid såväl rullande nötning som slipande nötning. Genom att minska vattentillsatsen kan en strävare yta hos det färdiga golvet erhållas. Under tak kan produkten användas utomhus på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. Weberfloor 4630 Industry Lit är färdig för trafikbelastning och behöver normalt in dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva behandlas med lämlig ytbehandling. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för at uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4630 Industry Lit.
Weberfloor 4630 Industry Lit är karakteriserad Polymermodifierad CT-C30-F10-AR0,5 enligt EN 13813.

Underlag

Golv

Materialåtgång1,9 kg/mm och m² enligt GBR
Rekommenderad skikttjocklek7-20 mm
Minsta skikttjocklek7 mm
Maximal skikttjocklek20 mm
Vattenbehov3,2-3,4 liter vatten per 20 kg (16-17%)
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastning1 vecka
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 40 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF10 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 11 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 3,0 MPa efter 28 dygn
Krympning 28 dygn< 0,50mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
NötningsmotståndRullande stålhjul enligt BCA klass AR0,5 enligt EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt16-17 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
120-130 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
180-200 mm

Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk