weberfloor 4600 industry base

weberfloor 4600

Weberfloor 4600 Industry Base är en snabbhårdnande och pumpbar avjämningsmassa. Materialet levereras som torrbruk baserat på specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4600 Industry Base är ett basmaterial för Weber Floor Industrigolvsprodukter och Designgolvsprodukter och skall alltid ytbeskitigas med lämplig weber industrigolvsprodukt. Produkten är snabbhärdande och kräver endast 8-24 timmar härdning innan primning och läggning av lämpligt ytmaterial kan ske. Weberfloor 4600 Industry Base är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7 enligt EN 13813.

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4600 Industry Base är avsedd som underlagsmassa för weberfloor 4602, 4610, 4630, 4635 och weberfloor 4650 i miljöer med lätta eller medeltunga belastningar i skikttjocklek 5-60mm. Materialet är även avsett för lastspridning på svaga betongunderlag. På golv med extra höga belastningar rekommenderas weberfloor 4602 Industry Base-Extra.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Pumpbar – snabb och ergonimisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Hög beständighet - lång livslängd
  • Speciellt anpassad som basskikt till weberfloor Industry och Designprodukter
Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial floor renovation in boatyard

Riva boatyard
SARNICO (BERGAMO) / ITALY

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial and decorative floor in commercial building

Stockholms modecenter
STOCKHOLM / SWEDEN

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt