weberfloor 4042 paste fine DR

weberfloor 4042

Weberfloor 4042 Paste Fine DR är ett dammreducerat finspackel med pastakonsistens. Produkten är lågalkaliskt och har en kornstorlek som är < 0,5mm. Floor 4042 är CE-märkt och uppfyller AMA Hus:s krav på avjämningsmassor och är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C20-F7 enligt EN 13813.

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4042 rekommenderas för finspackling inomhus i skikttjocklek 0-2 mm, lokalt upp till 5 mm. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Lågt åtgångstal - låg materialförbrukning
  • Primerfri på normala betongunderlag - snabbare arbetsprocess
  • 13 kg förpackning med bärhandtag - ergonomisk förpackning
  • Dammreducerad - mindre damm på arbetsplatsen
  • Bra arbetbarhet - jämna ytor
  • Snabbt beläggningsbar – snabb arbetsprocess
  • Skikttjocklek 0-2 mm lokalt upp till 5 mm

Denna produkt passar för dessa projekt