weberfloor 4032 super flow rapid DR

weberfloor 4032

Weberfloor 4032 Super Flow Rapid DR är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med mycket snabbt hårdnande speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Öppentiden är kort. Kornstorlek; 0,5 mm. Weberfloor 4032 är tredjepartskontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut , P-märkt och CE-märkt samt uppfyller AMA Hus:s krav. Weberfloor 4032 är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C35-F10 enligt EN 13813.

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4032 Fine Flow Rapid rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1-10 mm där önskemål finns om en tidig ytbeläggning. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Väldigt bra flytegenskaper
  • Pumpbar
  • Tidigt beläggningsbar - ca 3 timmar
  • Dammreducerad
  • Skikttjocklek 1-10 mm

Denna produkt passar för dessa projekt