Weber Stepisol ljudgolv

Systembild

Weber Stepisol ljudgolv är ett stegljudsdämpande undergolvssystem hjälper till att skapa behagliga ljudmiljöer som uppfyller aktuella ljudkrav i våra byggnader. Systemet består av stegljudsskivor och kantlister som tillsammans med Weber avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv. Weber Stepisol ljudgolv är noga utprovat och rationellt att applicera och säkerställer därmed en god funktion. Weber Stepisol ljudgolv kan beläggas med alla vanligt förekommande golvbeläggningar.Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade entreprenörer för läggning av ljudgolvssystem.

Fördelar

  • Stegljudsdämpande
  • Finns i flera tjocklekar som ger olika stegljudsdämpning
  • Komplett undergolvsystem

Dokumentation

Användningsområde

Weber Stepisol ljudgolv är främst avsett att användas i bostäder och offentliga lokaler. Stepisol kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Ladda ner datablad

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Avjämningsmassa

Hammarskola, Kristianstad

Vid en nybyggnation av Hammarsskola i Kristianstad var Weber Stepisolgolv föreskrivet.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Konceptgolv

Brf Bockkranen, Göteborg

Ett koncept med material och utförande specifikt för projektet togs fram till Brf Bockkranen, ett nybygge i Västra Eriksberg, Göteborg.

Samtliga referenser

Referens Hotell Öresund
Avjämningsmassa

Gammal färjeterminal blev ny central mötesplats

Den gamla färjeterminalen på Jönsaplan mitt i centrala Landskrona har rivits och gett plats för Hotell Öresund.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt