weberfloor 319 snabbslipsats fin

weberfloor 319

Weberfloor 319 är ett snabbhårdnande cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas. Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil.

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 319 är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på god ytstyrka och snabbhet. Skikttjocklek 15-100 mm. Weberfloor 319 kan användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m² yta.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lämplig för tjocka skikt 15-100 mm
  • Tidigt beläggningsbar
  • Jordfuktig konsistens

Denna produkt passar för dessa projekt