weberfloor 130 core

weberfloor 130 core
weberfloor 130 core

Weberfloor 130 Core är en pumpbar självtorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, natursand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil och fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.
Weberfloor 130 Core är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och är P-märkt, CE-märkt, registrerad i Basta, accepteras av Byggvarubedömningen, BVB och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Underlag

Golv

Förpackning

Fördelar

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Lämplig för tjocka skikt
  • Kan användas både som självtorkande och normaltorkande
  • Både fall och slätspackling
  • Låga egenemissioner

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 130 Core rekommenderas där behov finns för läggning i tjocka skikt och samtidigt begränsa torktiden. Produkten kan användas både som självtorkande och normaltorkande golvavjämning. Produkten rekommenderas främst som bottningsmaterial och som parkettbärare vid flytande parkett, underlag för klinker och underlag för tätskikt, men den kan även användas som underlag vid mattläggning. Skikttjocklek 10-100 mm.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Ett problem uppstod med den valda kombinationen

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :
Foto: Johanna Åfreds
Golvavjämning

Humanistiska Teatern

Amfiteaterinspirerad hörsal för samtal och dialog.

Samtliga referenser

Kv. Norrland på Söder i Helsingborg
Golvavjämning

Nya bostadshus på gammal bryggeritomt

Weber har levererat golvavjämning till nya lägenheter i Kvarteret Norrland på Söder i Helsingborg.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt