weberfloor screedry

weberfloor screedry

Fuktindikatorn Screedry visar när en golvavjämningsmassa är torr och kan förses med ytbeläggning. Screedry placeras ut antingen före eller i samband med golvavjämningsarbetet och gjuts in i golvavjämningen. Fuktindikatorn består av en reversibel fuktsensor placerad i en mätkammare försedd med ett fönster genom vilket sensorn är synlig. Sensorn f