weberfloor screedry

weberfloor screedry

Fuktindikatorn Screedry visar när en golvavjämningsmassa är torr och kan förses med ytbeläggning. Screedry placeras ut antingen före eller i samband med golvavjämningsarbetet och gjuts in i golvavjämningen. Fuktindikatorn består av en reversibel fuktsensor placerad i en mätkammare försedd med ett fönster genom vilket sensorn är synlig. Sensorn finns i två modeller, en för 85% relativ fuktighet och en för 90% relativ fuktighet. Sensorn visar med en mönsterskiftning när golvavjämningen torkat ut till en nivå under 85% respektive 90% relativ fuktighet. Screedry innehåller ingen elektronik utan funktionen bygger på kemisk/fysikaliska principer.

Underlag

Golv

LagringAnvänds inom 6månader. Förvaras i torrra och uppvärmda utrymmen.
Förpackning10 st
Produktdatablad

weberfloor screedry (PDF - 95,29 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberfloor screedry (PDF - 73,44 KB)

Ladda nerSkicka

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golv övrigt

Lärarhögskolan Pedagogikum, Uppsala

Vid bygget av Pedagogikum i Uppsala användes Screedry för att mäta fukthalten i golvavjämningen.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golv övrigt

Volvo ARCE, Arendal i Göteborg

I Arendal i Göteborg ligger Volvo ARCE nya kontorslokaler.