weberfloor 4955 ljudmatta

weberfloor 4955 ljudmatta
weberfloor 4955 ljudmatta

Weberfloor 4955 är en tunn stegljudsreducerande ljudmatta för användning vid både nybyggnad och renovering. Stegljudsmattan är 3mm tjock och består av en kärna av glasull som på på ovan och undersida är laminerad med polyetenfolie. Stegljudsmattan har en vit översida med svart och gult tryck för spårbarhet. Stegljudsmattan har en 55mm bred folieremsa med självhäftande tejp som används för tätning för de längsgående fogarna. Tillsammans med 25mm avjämningsmassa bildar stegljudsmattan en konstruktion som på ett standard betongbjälklag reducerar stegljudsnivån L'n,w med 18 dB och förbättrar luftljudsisoleringen ?Rw med 4 dB (VTT rapport No VTT-S-04183-10). Mattan kan även användas som glidskikt i samband med flytande konstruktioner. Weberfloor 4955 är en vara och är inte klassad som kemisk produkt. Därför behövs inget säkerhetsdatablad.

Underlag

Golv

Förpackning

Fördelar

  • Stegljudsdämpande
  • Tunn
  • Levereras på rullar – enkel att applicera
  • Intergrerad skarvtejp – enkel att applicera
  • Låg vikt, endast 12 kg per 30m rulle

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4955 ljudmatta används för stegljudsreducering vid nybyggnad och renovering i bostäder, kontor, trapphus och liknande utrymmen.

Ladda ner datablad

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golv övrigt

Brf Åkerspark, Åkersberga Uppland

Tre stycken exklusiva stadsvillor i Åkersberga byggdes med Weber Komfortgolv.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Konceptgolv

Brf Bockkranen, Göteborg

Ett koncept med material och utförande specifikt för projektet togs fram till Brf Bockkranen, ett nybygge i Västra Eriksberg, Göteborg.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golv övrigt

Brf Älvängen, Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden, ett populärt område för både bostäder samt arbetsplatser.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Comfort solution and decorative floors in hotel

Solo Sokos Hotel Torni (Hotelli Torni Tampere)
TAMPERE / FINLAND

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt