Stepisol stegljudsskiva

Image Not Available

Stepisol stegljudsskiva är en stegljudsdämpande skiva som ingår i Weber ljudgolv och hjälper till att skapa ljudmiljöer som uppfyller aktuella ljudkrav i våra byggnader.

Dokumentation

Användningsområde

Stepisol stegljudssystem är främst avsett att användas i bostäder och offentliga lokaler. Stepisol kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Stegljudsdämpande
  • Finns i flera tjocklekar
  • Ingår i WeberLjudgolvsystem

Denna produkt passar för dessa projekt