weberfloor 4635 design grinded stone

weberfloor-4635.png
weberfloor-4635.png

Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är en pumpbar cementbaserad pågjutningsmassa som innehåller mörk ballast. Efter härdning torrslipas ytan till hög glans med diamantslipningsutrustning. Slipningen sker tills mörka ballastkornen framträder mot den ljusare bakgrunden. Bakgrunden kan fås i fyra kulörer. Materialet bildar efter läggning, slipning och ytbehandling en fogfri stenliknande yta som är både lättskött och gångvänlig. Läggningstekniken där ballasten följer läggningsstråken och därmed inte blir jämt föredelad ger golvet en levande yta. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildat golventreprenörer för läggning och slipning av weberfloor 4635 Design GrindedStone. Weberfloor 4635 Design Grinded Stone tillsammans med rekommenderad ytbehandling ingår i Webers koncept designgolv.
Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är karakteriserad polymermodifierad: CT-C30-F7-AR 0,5 enligt EN 13813.

Underlag

Golv

Förpackning

Kulörer/strukturer

  • Off White G10
  • Terracotta F40
  • Warm Grey G40
  • Dark Grey G80
Visa hela paletten

Fördelar

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Superplana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belastningar – lång livslängd
  • Finns i olika kulörer – möjliggör objektsanpassning

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är främst avsedd för att användas på allmänna kommunikationsytor och lagerytor i butiker, gallerier och industri med lätt truckbelastning samt i bostäder. Golvet kan erhållas i olika standardfärgade bakgrundskulörer och kan utgöra ett element i rummets färgsättning.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Ett problem uppstod med den valda kombinationen

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :
Weber Saint-Gobain Sweden AB
Designgolv Industrigolv Konceptgolv

Industrial and decorative floor in commercial building

Stockholms modecenter
STOCKHOLM / SWEDEN

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt